Chúng tôi vừa hoàn thành việc chuyển nhà và ổn định chỗ ở mới. Hy vọng rằng trong những tuần tới, chúng tôi sẽ có một số loại trà và ấm trà mới khi chúng tôi dành thời gian săn lùng khắp Malaysia một lần nữa.