Trong tất cả, tham quan nhà máy sản xuất trà là một ngày tuyệt vời. Thú vị, giáo dục, và chúng ta được uống trà!