Tôi nghĩ đó là điều khó khăn đối với chúng tôi ở phương Tây. Nhiều người trong chúng tôi không sống gần hoặc không tiếp xúc với những người yêu trà khác. Tôi nghĩ để phát triển ước muốn là một điểm khởi đầu tốt. Từ đó chúng tôi nỗ lực nho nhỏ và dần dần tiếp xúc với nhiều người uống trà hơn. Internet, với nhiều blog và diễn đàn khác nhau, nói chung là tốt nhưng thực sự không có gì thay thế cho việc uống trà với mọi người mặt đối mặt và chia sẻ kiến ​​thức cũng như đánh giá của chúng ta về các khía cạnh khác nhau của loại trà mà chúng ta đang uống.