Vì vậy, chỉ cần hành động mua một chiếc bánh phổ nhĩ có thể cung cấp đủ nước sạch cho một người trong cả năm và để lại một vài đánh giá về các loại trà bạn uống có thể hoạt động để bảo vệ một khu vực rừng nhiệt đới khá lớn. Đây là những hành động nhỏ của chúng ta trong việc thưởng thức trà có thể mang lại lợi ích đáng kể cho mọi người trên thế giới và giúp bảo vệ môi trường nơi chúng ta đang sống.