Chúng tôi đã muốn cung cấp một số ấm trà tử sa cao cấp hơn trong nhiều năm và đã đặt hàng các mẫu từ một số studio. Luôn luôn có một cái gì đó không hoàn toàn đúng trong tâm trí của chúng tôi về các kỹ năng hoặc đất sét của những studio này. Thật là nhẹ nhõm khi cuối cùng gặp được bậc thầy ấm trà Ma Yong Qiang. Những chiếc ấm này thật hoàn hảo.

Cấp bậc: Bậc thầy Thủ công và Nghệ thuật Cao cấp – 高级 工艺 美术师