Sau đó đi ăn và ngủ trước khi khởi hành sớm vào buổi sáng.