Đã mất vài tháng mệt mỏi khi chuyển kho từ Malaysia, tổ chức trang trí studio Côn Minh và tìm đồ nội thất phù hợp, nhưng chúng tôi thực sự hài lòng với kết quả đạt được. Nếu bạn đang đi ngang qua Côn Minh, vui lòng liên hệ và tham gia uống trà với chúng tôi.